Кумитаи рушди сайёҳии
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Номгӯи касбҳои ҳунармандӣ

         Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҳунармандӣ" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон номгӯи касбҳои ҳунармандӣ зерин дар кишвар ҷой доранд.

 

1. ДАР СОҲАИ ИСТЕҲСОЛИ МАҲСУЛОТИ ХӮРОКВОРӢ

Ном

ном

1.    

Қассобӣ

11.

Гулобкашӣ

2.    

Ҷувозкашӣ

12.

Шарбатпазӣ

3.    

Дӯғкашӣ

13.

Ошпазӣ

4.    

Осиёббонӣ

14.

Ҳасибпазӣ

5.    

Нонпазӣ

15.

Панирпазӣ

6.    

Самбӯсапазӣ

16.

Суманакпазӣ

7.    

Нишаллопазӣ

17.

Мевахушконӣ

8.    

Қаннодӣ

18.

Майкашӣ

9.    

Ҳалвопазӣ

19.

10.

Ширинипазӣ

2. ДАР СОҲАИ ИСТЕҲСОЛИ БОФАНДАГӢ ВА ЛИБОС

1.    

Наддофӣ

24.

Гаҳворапӯшдӯзӣ

2.    

Ресандагӣ

25.

Рӯймолдӯзӣ

3.    

Раҷзабофӣ

26.

Гилембофӣ

4.    

Адрасбофӣ

27.

Қолинбофӣ

5.    

Алочабофӣ

28.

Арҷамчинбофӣ

6.    

Атласбофӣ

29.

Тӯрбофӣ

7.    

Беқасаббофӣ

30.

Кокулбофӣ

8.    

Читгарӣ

31.

Ҷамолакбофӣ

9.    

Болиштдӯзӣ

32.

Ҷиякбофӣ

10.

Гулбандӣ

33.

Намадмолӣ

11.

Гулдӯзӣ / кашидадӯзӣ

34.

Ҷӯроббофӣ

12.

Зардӯзӣ

35.

Камзӯлдӯзӣ

13.

Кешбофӣ

36.

Ҷомадӯзӣ

14.

Қаламкашӣ

37.

Телпакдӯзӣ

15.

Порчадӯзӣ

38.

Тоқидӯзӣ

16.

Муҳрабофӣ

39.

Абрбандӣ

17.

Попурдӯзӣ

40.

Кӯрпадӯзӣ

18.

Рангрезӣ

41.

Рафидадӯзӣ

19.

Сӯзанидӯзӣ

42.

Дастмолдӯзӣ

20.

Чакандӯзӣ

43.

Лӯхтаксозӣ

21.

Чодардӯзӣ

44.

Чакмандӯзӣ

22.

Шерозадӯзӣ

45.

Ҷелакдӯзӣ

23.

Куртадӯзӣ

46.

Даравшдӯзӣ

3. ДАР СОҲАИ ИСТЕҲСОЛИ ЧАРМ, МАСНУОТИ ЧАРМӢ ВА ПОЙАФЗОЛИ ЧАРМӢ

47.

Чармгарӣ

52.

Кӯҳнадӯзӣ

48.

Пӯстиндӯзӣ

53.

Кафшдӯзӣ

49.

Сарроҷӣ (ҳунари тайёркунии абзори аспу хар)

54.

Зинсозӣ

50.

Маҳсидӯзӣ

55.

Қамчинбофӣ

51.

Мӯзадӯзӣ

4. ДАР СОҲАИ КОРКАРДИ ЧӮБ ВА ИСТЕҲСОЛИ МАСНУОТИ ЧӮБӢ

56.

Дуредгарӣ

67.

Кандакорӣ

68.

Гаҳворасозӣ

69.

Армуҷонсозӣ

70.

Қошуқтарошӣ

71.

Қафасбофӣ

72.

Сандуқсозӣ

73.

Сабадбофӣ

74.

Табақтарошӣ

75.

Катсозӣ

76.

Шонасозӣ

77.

Ҷевонсозӣ

5.ДАР СОҲАИ ИСТЕҲСОЛИ МАСНУОТИ РӮЗГОР

78.

Собунпазӣ

80.

Ҷорӯббандӣ

79.

Бӯрёбофӣ

81.

Нонпарсозӣ / мухпарсозӣ

6. ДАР СОҲАИ ИСТЕҲСОЛИ МАҲСУЛОТИ ДИГАРИ МИНЕРАЛИИ ҒАЙРИ МЕТАЛЛӢ

82.

Кошинкорӣ

87.

Пайкарасозӣ

83.

Ҳаккокӣ

88.

Мармартарошӣ / сангтарошӣ

84.

Кулолгарӣ

89.

Сангиосиёбтарошӣ

85.

Аъҷубасозӣ

90.

Дарвозасозӣ

86.

Ҳайкалтарошӣ

7. ДАР СОҲАИ ИСТЕҲСОЛИ МЕТАЛЛ ВА МАСНУОТИ ТАЙЁРИ ФИЛИЗӢ

91.

Қадоқгарӣ / бандзанӣ

100.      

Тунукасозӣ

101.      

Мисгарӣ

102.      

Заргарӣ

103.      

Кордсозӣ

104.      

Бухорисозӣ / тутасозӣ

105.      

Наългарӣ

106.      

Заршӯйӣ

107.      

Оҳангарӣ

8. ДАР СОҲАИ ИСТЕҲСОЛИ СОЗҲОИ МУСИҚӢ

108.      

Рубобсозӣ

116.      

Доирасозӣ

109.      

Найсозӣ

117.      

Таблаксозӣ

110.      

Сеторсозӣ

118.      

Лабчангсозӣ

111.      

Танбӯрсозӣ

119.      

Ҷижаксозӣ

112.      

Удсозӣ

120.      

Пӯсткашии созҳои мусиқӣ

113.      

Чангсозӣ

121.      

Торсозӣ

114.      

Сатосозӣ

122.      

Қонунсозӣ

115.      

Дуторсозӣ

9. ДАР СОҲАИ СОХТМОН

123.      

Деворгарӣ

128.      

Сангчинӣ

124.      

Меъморӣ

129.      

Гаҷкорӣ

125.      

Хиштрезӣ

130.      

Андовамолӣ

126.      

Оташдонсозӣ

131.      

Гӯрковӣ

127.      

Танӯрсозӣ / чакдонсозӣ

10. ДАР СОҲАИ БЕҲДОШТ ВА ТАНДУРУСТӢ

132.      

Шикастабандӣ

136.      

Дорусозӣ

133.      

Сартарошӣ

137.      

Гиёҳхушконӣ / гиёхдармонӣ

134.      

Машшотагӣ

138.      

Ҳинобандӣ

135.      

Сурмагарӣ

139.      

Атторӣ

11. ДАР СОҲАИ САНЪАТИ НАФИСА

140.      

Раққосагӣ

152.      

Мадҳиясароӣ

141.      

Аксиягӯӣ

153.      

Марсияхонӣ

142.      

Гурӯҷлисароӣ

154.      

Наътхонӣ

143.      

Нақшхонӣ

155.      

Рассомӣ

144.      

Сарояндагӣ

156.      

Наққошӣ

145.      

Фалаксароӣ

157.      

Миниатюранигорӣ

146.      

Шашмақомсароӣ

158.      

Хаттотӣ

147.      

Ҷижакнавозӣ

159.      

Кундалнигорӣ

148.      

Карнайнавозӣ

160.      

Ҳаҷвиягӯӣ

149.      

Найнавозӣ

161.      

Дорбозӣ

150.      

Рубобнавозӣ

162.      

Мавригихонӣ

151.      

Сурнайнавозӣ

12. ДАР СОҲАИ КИШОВАРЗӢ

163.      

Занбӯрпарварӣ

166.      

Кирмакпарварӣ

164.      

Гулпарварӣ

167.      

Боҷдорӣ

165.      

Шоликӯбӣ